Finansal Tablolar

Finansal Tablolar

  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 09.09.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
2 28.04.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 31 Aralık 2019 Tarihine Sona Eren On İki Aylık Hesap Dönemine Ait finansal tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetçi İnceleme Raporu
3 07.10.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özel Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
4 30.04.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
5 07.10.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 30 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
6 28.04.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu