Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

  Tarih Doküman Adı Doküman
1 19.04.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
2 27.05.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
3 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
4 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'ne Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında
5 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
6 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
7 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
8 11.07.2019 VEKALETNAME
9 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
10 29.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
11 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
12 29.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Franchise Sistemini Kullanmaya Başlaması Hakkında
13 09.09.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
14 18.20.2019 Genel Kurul Daveti Hakkında Özel Durum Açıklaması
15 08.01.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
16 24.02.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
17 13.03.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Özel Durum Açıklaması
18 06.05.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hakkında Özel Durum Açıklaması
19 06.05.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
20 20.05.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
21 12.06.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
22 24.06.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında