Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

  Tarih Doküman Adı Doküman
1 19.04.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
2 27.05.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
3 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
4 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'ne Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında
5 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
6 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
7 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
8 11.07.2019 VEKALETNAME
9 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
10 29.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yeni Açılacak Şubesi Hakkında
11 11.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
12 29.07.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Franchise Sistemini Kullanmaya Başlaması Hakkında
13 09.09.2019 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
14 18.20.2019 Genel Kurul Daveti Hakkında Özel Durum Açıklaması
15 08.01.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
16 24.02.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
17 13.03.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Özel Durum Açıklaması
18 06.05.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hakkında Özel Durum Açıklaması
19 06.05.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
20 20.05.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
21 12.06.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
22 24.06.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
23 24.07.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
24 12.08.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
25 26.08.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
26 09.11.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
27 19.11.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Danışmanlık Hizmeti Hakkında
28 10.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Artırımı Hakkında
29 10.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
30 10.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
31 29.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
32 29.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
33 31.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Artırımı Hakkında
34 31.12.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Artırımı Hakkında
35 26.01.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
36 04.02.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
37 05.02.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
38 01.03.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
39 07.04.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
40 26.04.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
41 03.05.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Şube Kapanışı Hakkında
42 17.05.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
43 21.05.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
44 21.05.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında
45 08.06.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
46 09.06.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi TTK 376. Madde Hakkında
47 01.07.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
48 03.08.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
49 09.08.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
50 13.08.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
51 08.09.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
52 15.09.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
53 01.11.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
54 17.12.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
55 30.12.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
56 30.12.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Komite Yapısı Hakkında
57 08.02.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
58 18.02.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
59 22.02.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
60 25.02.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
61 02.03.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
62 24.03.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
63 29.03.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
64 04.04.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
65 20.04.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
66 25.04.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
67 13.05.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Şube Kapanışı Hakkında
68 17.05.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında