Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı

  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 09.09.2019 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2 28.04.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII-14.1 Sayılı Tebliğinin 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
3 07.10.2020 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII-14.1 Sayılı Tebliğinin 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
4 30.04.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII-14.1 Sayılı Tebliğinin 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
5 07.10.2021 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII-14.1 Sayılı Tebliğinin 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
6 28.04.2022 Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII-14.1 Sayılı Tebliğinin 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı